Энэ тухай мэдээлэл МАГАТЭ гийн  сайтан дээр нийтлэгджээ. Одоогийн байдлаар Япон улсад тус байгууллагын нилээд хэдэн мэргэжилтнүүд  ажиллаж байгаа юм, гэхдээ тэдний даалгавар цацраг идвэхижилтийн түвшинг хянах  явдал аж.  “Фукусима-1” АЦС дээр гарсан осол нь 3-р сарын 11 нд Японы түүхэнд гарсан хамгийн хүчтэй газар хөдлөлтийн улмаас болсон юм. Тус станц дээр гарсан хэд хэдэн ослын дараа цацраг идэвхижилт нь агаарт, тэнгисийн усанд , ундны усанд болон хүнсний зүйлд  ихээр хэвийн хэмжээнээс их байгаа юм.