Осол гарсан “Фукусима-1” АЦС-аас 40 км радиусанд цацрагийн хэмжээ хэвийн хэмжээнээс буурч, хүмүүсийг нүүлгэн шилжүүлэх шаардалагатай болжээ.  МАГАТЭ гийн төлөөлөгч Денис Флори 3-р сарын 30 нд мэдэгдэхдээ Иитате тосгоны/АЦС –аас 40 км / хөрсний бохирдлын цацрагийн хэмжээ  хэмжээнээс хоёр дахин илүү байгаа,иймээс хүмүүсийг нүүлгэн шилжүүлэх шаардлагатай аж. Үүнтэй холбогдуулан агентлаг нь Японы засгийн газраас районыг тэлж АЦС-аас  40 км тойрогт нүүлгэн шилжүүлэхийг шаардсан аж. 4-р сарын 1нд МАГАТЭ гийн төлөөлөгч Елена Буглова мэдэгдэхдээ, үүний өмнө анхны үзүүлэлтээр 20 мегабеккерель байсныг бол давтан шинжилсэнтэй харьцуулахад цацрагийн хэмжээ нэг квадрат метрт 7 мегабеккерель байна гэж мэдэгдэв.