3-р сарын 30-нд далайн дээрэмчдийг хорих шорон  Сомалид анх удаагаа нээгдэв. Ингэснээр бусад орнуудын ачааллыг хөнгөлж байгаа юм. Энэтхэгийн далай дахь олон улсын тэнгисийн аялалд  нилээд хэдэн жил төвөг учруулж буй Сомалийн далайн дээрэмчдийн эсрэг дэлхийн олон орон тэмцэж байгаа аж. Хамгийн гол асуудал бол үүнтэй холбогдон үүсэх хууль зүйн асуудлууд, туухайлбал “Саатуулагдаад байгаа гэмт хэрэгтнүүдийг яах вэ?”Ямар хуулиар шийтгэх вэ?Тэднийг хаана  хорих вэ?"гээд л асуудлууд гарч ирнэ. Угтаа  Сомали гэдэг улс ч байхгүй аж. Одоо сомалийн 950 далайн дээрэмчид дэлхийн 17 орны шоронд хоригдож байгаагийн  20 % нь Сейшелийн арлууд дээр ялаа эдлэж байгаа аж.