Ливид ямарч байдал өрнөсөн хамаагүй Орос улс өөрийн эдийн засгийн сонирхлыг хамгаалах болно.  3-р сарын 22-нд  Люблянед үүнтэй холбогдох мэдэгдэлүүдийг  Оросын Эрчим хүчний яамны тэргүүн Сергей Шматко хийв. Тэр хэлсэн үгэндээ  Москва, Триполид  худалдаа-эдийн засгийн хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх маш сайхан ирээдүйтэй байгаа гэв. Гэхдээ  Ливийн нефть нийлүүлэлтийн байрыг эзлэх бодолгүй байгаа гэдгээ онцлон  тэмдэглэв.