“Фукусима-1” АЦС-ын осол гарсан газрын цацрагийн хэмжээ өнөөдөр  гуравдугаар эрчим хүчний блок уур хаясны дараа нэмэгдээгүй байна гэж Атомын объектуудын аюулгүй байдлын агентлаг мэдээлжээ.  Гэсэн хэдий ч 3- р сарын 11- нд хүчтэй газар хөдлөсний улмаас АЦС дээр осол гарсны үр дагаврыг арилгах  зорилгоор ослын эрчим хүчний блокийг нүүлгэн зайлуулав.