Рубль шилжүүлэх дансны дугаарууд:

Хүлээн авагч - "Российский Красный Крест" Бүх оросын олон нийтийн байгууллага, ИНН 7728014523

Дансны дугаар  № 40703810800020008563 "СБЕРБАНК РОССИИ" НХК  Москва хот

БИК 044525225, Кор.счет 30101810400000000225

 

Валют шилжүүлэх дансны дугаарууд:

Хүлээн авагч - "Russian Red Cross", INN 7728014523

SWIFT - SABRRUMM011

SBERBANK (OPERATIONS DEPARTMENT), MOSCOW

АНУ-ын долларын данс- № 40703840100020008563

Еврогийн данс - № 40703978700020008563

Японы йены данс - № 40703392700020008563

 

 

Япон улсын Улаан загалмайн нийгэмлэг:

Банкны нэр: Sumitomo Mitsui Banking Corporation

Салбарын нэр: Ginza

Дансны дугаар: 8047670 (Ordinary Account)

SWIFT Code: SMBC JP JT

Хүлээн авагчийн нэр: The Japanese Red Cross Society

Хүлээн авагчийн хаяг: 1-1-3 Shiba-Daimon Minato-ku, Tokyo JAPAN