Азийн хөрөнгийн биржүүд мягмар гаригаас үл буурсан  арилжаагаа зогсоогоод байна. Энэ бууралт нь японы хөрөнгийн сангийн түүхэнд хамгийн нөлөөтэй боллоо. Хямралын шалтгаан нь АЦС-ын хурцадмал байдал аж. Хөрөнгө оруулагчид эрсдэлтэй активаас болгоомжлон, Японы цаашдын эдийн загсийн сэргэн мандалтанд үл итгэж байна.