Орос Улсын төв Банк 10 мянган рубльтэй дүйцэх нэг кг алтан зоос гаргахаар төлөвлөж байна. 2011 оны хамгийни хүнд бөгөөд үнэтэй энэ зоосон мөнгийг 100 ширхэг гаргах  аж. Энэ оны хоёрдугаар хагаст  “Манай дэлхийг хадгалая” цувралын 7 төрөл, нүүрэндээ Азийн ирвэсийн зурагтай гарна. Тухайлбал, 3, 25, 100 рублийн мөнгөн  зооснууд болон 50, 100, 200 рублийн алтан зоос байх юм.