Хиймэл дагуулийн “ГЛОНАСС” системийн холбоо Владивосток хотын тээвэрт ажиллаж эхэллээ. Уг төхөөрөмжийг тус хотын 80 орчим автобус, троллейбус, трамвай болон арилжааны тээвэр хийдэг хэдэн арван машинуудад байрлуулжээ.  ГЛОНАСС системийг нэвтрүүлсэнээр диспетчерүүд хөдөлгөөний график, хурдны дэглэм болон түлшний зарцуулалтыг хянах боломжтой болж байгаа юм. Тээврийн шинэчлэлийн дараагийн шатны ажил бол зорчигчдын тасалбарыг цахим системд оруулдах явдал аж. Зорчигчид  нь автобус, троллейбус, трамвайны   төлбөрийг банкны болон нийгмийн картаар төлж болох юм байна.