Орос Улс  “Их -8” орнуудын дунд Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний (ДНБ) хэмжээгээр түрүүлж явна. Түүний энэ үзүүлэлт 2010 онд 4 % байсан юм. Хоёрдугаар байранд  Япон /3,9%/, гуравдугаар байранд Герман /3,6 %/. Оросын статистикийн агентлагийн мэдээ ийм байна.  Түүнчлэн 8,2 % үзүүлэлтээр Орос улс аж үйлдвэрийн өсөлтөөр тэдгээр орнуудын гуравт оржээ. “Их -8” –олон улсын клуб нь Орос, Англи, Герман, Итали, Канад СНУ, Франц болон Японыг нэгтгэдэг юм.