Эрхүү хотод Улаанбаатар хоттой тогтоосон уламжлалт найрамдалт харилцааг хүндэтгэсэн тэмдэгийг самбарт байрлуулна. Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хот нь Дорнод- Сибирийн төвийн ахан дүүгийн барилдалгаатай 8 хотын нэг.  Дурсгалын тэмдэгийг бий болгох санал Уланбаатар хотын Захиргаанас иржээ. Энэ арга хэмжээнд Монголын тал сая рублийг шилжүүлээд байна. Эрхүүгийн мужийн хот байгуулалт, уран барилга болон   дизайны асуудал хариуцсан комисс Найрамдлын тэмдэгийг тус хотын  Улаанбаатарын гудамжинд байрлуулахаар шийдвэрлэжээ. Ойрын үед хотын уран барилгачид шинэ төслийг  хэрэгжүүлэх ажилдаа орно.