Орос улсын Сангийн сайд Алексей Кудрин дэлхийн эдийн засаг нь хямралын өмнөх үеийн хөгжлийн загварт эргэн орж мэдэх юм  гэж хэлжээ. Тэрээр Красноярскд болсон эдийн засгийн чуулга уулзалт дээр жишээ болгон АНУ-ыг иштатжээ. АНУ-д иргэдийн эрэлт хэрэгцээний загварыг байнга сэргээсээр иржээ. Сайд хэлэхдээ хямралын өмнөх хөгжлийн загварын  эрсдэл нь түүхий эдийн сектор руу чиглэгдсэн байж. Ийм явдал ОХУ-д  ч    байгаа. Кудрин мэдэгдэхдээ дэлхийн эдийн засагт хөрөнгө оруулалтын салбарт одоо хэрнэ  сул байдал ажиглагдан, банкуудад эрсдэл хэвээр байгаа бөгөөд энэ нь зээл олголтод нөлөөлж байна. Бүх орнууд хөрөнгө оруулахаар тэмцэлдэж байгаа үед Орос улс ч гэсэн оролцох ёстой гэв.