НАСА нарны аймгийн  нүсэр том хоёр  идэвхжилтийг бүртгэн авчээ. Тэдгээр нь оддын байршилд нэг хоногийн зайтай болж өнгөрчээ. Хоёр дахь нилээд хүчтэй гялбаа нь 2-р сарын 14 ны үдэш болсон бөгөөд хүчтэй гал гадагш хаясан аж. Нарны аймгийн дээрх үзэгдэл нь дараа, дараагийн ээлжит  үзэгдэл ойртож буйгийн илэрхийлэл бөгөөд маш их идэвхижилттэй байхыг нь гэрчилж байгаа аж.  Эрдэмтэдийн үзэж буйгаар  2013 онд дээрх үзэгдэл  болох аж. Нарны идэвхижилтийн ердийн давтамж 11 жилд нэг удаа болдог юм байна.