Хятад дотоод нийт бүтээгдэхүүний хэр хэмжээгээр дэлхийд АНУ-ын дараа Японыг орхиж хоёрт оров. Японы засгийн газрын мэдүүлснээр 2010 үр дүнгээр Японы ДНБ 5 триллион 500 тэрбум доллар болсон бол БНХАУ-ынх 5 триллион 900 тэрбумд хүрчээ. Хятад эдийн засгийнхаа өсөлтийн хурдацыг хэвээр хадгалвал ойрын арван жилд дэлхийд 1-р байр эзлэж, АНУ-ыг хоёрт оруулна.