Орос улс эрдэм шинжилгээний  сансрын станцуудаа Нарны системийн ойрын бүх гариг руу  2023 он хүртэл явуулах төлөвлөгөөтэй байна. Холбооны сансарын хөтөлбөрийн дагуу  Сугар, Ангараг, Буд, Бархасвадь зэрэг гарагийг судлаж эхлэж, Сарнаа явагч бухий сансрын багажийг зохион бутээх «Сар-Нөөц» төслийг цаашид хэрэгжүүлнэ. Түүнээс гадна эрдэмтэд  Сар,Фобосыг илүү гүнзгий судлаж, одон орон, Нарны судлалын хүрээнд 15 төслийг хэрэгжүүлэх юм. 2006-2011 онд тэдгээрт зорилсан 8 тэрбум гаруй рубль чиглүүлжээ.