Улсын Дум – Оросын парламентын доод танхим  терроризмыг эсэргүүцэх, тээврийн аюулгүй байдлыг хангах асуудлаар хаалттай хуралдаан хийж байна. Холбооны аюулгүй байдлын алба, ДХЯ, Мөрдөн байцаах хорооны төлөөлөгчид болон ерөнхий прокурор, тээврийн сайдыг  хуралдаанд урьсан байна. «Домодедово» нисэх онгоцны буудалд  явуулсан террорын ажиллагаа  хуралдаан хийх шалтаг болсон.