Оросын шинжлэх ухааны хамтын нийгэмлэг ерөнхийлөгчийн зарлигаар 1999 онд  тогтоосон мэргэжлийн баяр - Оросын Шинжлэх ухааны өдрийг өнөөдер тэмдэглэж байна. 1 Пётр эзэн хааны зарлигаар Петербургийн Шинжлэх ухааны академийг 1724 оны 2-р сарын 8-нд байгуулсан аж. Өнөөдөр Дмитрий Медведев эх орныхоо шинжлэх ухааны хөгжил ба инновацийн үйл ажиллагаанд  их хувь нэмэр оруулсан долоон залуу эрдэмтэнд ОХУ-ын ерөнхийлөгчийн шагнал гардуулна.