Москва хотын засаг захиргаа сөрөг хүчний цуглаан 2-р сарын 12-нд Театрын талбайд хийхийг зөвшөөрсөн тухай Оросын нийслэлийн засгийн газраас мэдээллээ. 300 орчим хүн арга хэмжээнд оролцоно. Өөр сөрөг байгууллагууд  арга хэмжээг дэмжихээ мэдэгдсэн гэж «Зүүний фронт» байгууллагын зохицуулагч Сергей Удальцов үүний өмнө мэдээлэв. Мөн цуглаан орон нутгийн өөрийгөө удирдах эрхийг баталгаатай болгосон Үндсэн хуулийн 12-р зүйл ангийн нэг ёсны бэлэгдэл болох юм.