Орос Улсын иргэн Валерий Гергиев 2010 оны дэлхийн хамгийн эрэлт хэрэгцээтэй удирдаач байлаа. Бэчтрак интернет порталын мэдээгээр оросын удирдаач 88 концертыг  удирдсан байна. Дэлхийн тайзан дээр тоглосон хамгийн нэр хүндтэй сонгодог бүтээлээр Генделийн “Мессия” оратори орсон байна. Түүнийг жилийн туршид 125 удаа тогложээ. Дэлхийн хамгийн нэр хүндтэй 10 бүтээлийн 5 нь Бетховений бүтээл байна.