Хэрвээ ОУ-д энэ жил төсвийн хомсдол, инфляцийн хурд хяналтад байж, эдийн засаг нь үргэлжлэн өсвөл олон улсын нөлөө бүхий рейтингийн Фитч агентлаг Орос Улсын рейтингийг дээшлүүлнэ. Энэ тухай Фитч агентлагын оросын төлөөлгчийн газрын удирдагч Владимир Редькин, Блумберг агентлагт ярилцлага өнөхдөө мэдэгдлээ.Тус агентлдаг 2009 оны 2-р сард ОУ-ын рейтингийг хөрөнгө оруулалтын дороосоо 2 дахь “БиБиБи” шатанд оруулсан юм. Есдүгээр сард рейтингийг “нааштай” гэдгээс “тогтвортой” гэсэн шатанд оруулсан юм.