2010-2011 онуудад эдийн засгийг шинэчлэхэд зориулж ОУ-ын засгийн газар 20 тэрбум орчим рубль гаргана. Энэ хөрөнгийг эмнэлэгийн салбар, сансарыг эзэмших, технологийн хөгжил, үр ашигтай эрчим хүч зэрэгт зориулна гэж оросын засгийн газрын албан ёсны сайтад мэдэгдсэн байна.