Сомалийн далайн дээрэмчид химийн бүтээгдэхүүн ачсан норвегийн хөлөг онгоцыг булаан эзлэв. Тэд Оманы эрэг хавьд халджээ. Багийн 21 гишүүний хувь заяа өнөө болтол тодорхой бус байна. Мьянма, Өмнөд Солонгос, Инднезийн далайчид багийн бүрэлдэхүүнд байжээ. Эдүгээ сомалийн далайн дээрэмчид янз бүрийн орны 29-өөс 48 хүртэл хөлөг онгоц ба 800 гаруй хүнийг саатуулсаар байна