ОУ-д өнөөдрөөс эхлээд бие даасан Мөрдөн байцаах хороо ажиллаж эхлэнэ. Хуучин, прокурорын дэргэдэх Мөрдөн байцаах хороо гэж байсны суурин дээр энэ хороог ерөнхийлөгч Д.Медведевийн санаачлагаар байгууллаа. ОУ-ын Мөрдөн байцаах хорооны үйл ажиллагааны тухай зарлигт Д. Медведев баасан гаригт гарын үсэг зурсан байна. Энэ хороо 20 мянган ажилтаны орон тоотой юм байна.