2010 оны байгалын гамшигаас болж дэлхийн ДНБ-ий таван хувьтай тэнцэх буюу 130 тэрбум долларын хохирол учирсан байна. Дэлхийд томоохонд ордог Мунч Ре даатгалын компанийн үнэлгээгээр өнгөрсөн жилийн 7-р сараас, 9-р сар хүртэл ОУ-д үргэлжилсэн хэт халуун, ган гачиг дэлхийн таван том сүйрлийн тоонд орсон байна. Үүнээс болж оросын ДНБ төлөвлөж байсан 6%-иас 3,8% хүртэл буурсан юм