Түүнийг  улсын аюулгүй байдалд  хорт үйл  ажиллагаа  явуулж,  улсын эсрэг  суртал нэвтрүүлэг хийсэн гэж буруушасан.   Хүний  эрхийг хамгаалахын тулд  Нобелийн шагналт  Ширин Эбадийгийн байгуулсан,   төвд  Насрин  Сотудаг  ажилласан гэж түүнийг бас буруушаав. Түүнийг  ноднин 9-р сард олон нийтийн хэвлэл мэдээлэлийн хэрэгслүүдэд  цуврал ярилцлага өгч,  ираны сөрөг хүчний эсэргүүцлийн   ажиллагааны явцад   саатуулагдсан   хүмүүсийн  нөхцөлийн тухай  өгүүлсний дараа   баривчилсан билээ