АНУ-ын дараа 2-рт орлоо  гэж   «The Daily Telegraf» сонинд  мэдээлэв.  БНХАУ-д  ноднин  ийм төрлийн 2.7 мянга гаруй  машиныг   худалдсан юм.  Машины  шинэ  «Ghost»  загварыг үйлдвэрсний  дараа  түүний хэрэгцээ их  нэмэгдсэн юм.  Шинэ машиныг  эзэн нь  жолоочгүйгээр өөрөө  жолоодох автомат төхөрөмжтэй юм