Шорон шуурга болохыг мэдээлэх шинэ систем Оросод  Номхон далайн эрэг  орчимд  ажиллаж, эрэг  дагуу    5 метрийн гүнд байрлуулсан тусгай төхөөрөмжууд  эрэгт хүрч, барилгуудыг нурааж мэдэх  хүчтэй  долгионуудыг  хамгийн түрүүнд  нарийн тодорхойлож байна. Шинэ систем  тэдгээрийн мэдээлэлийг Владивосток хотод ажиллаж байгаа төвд болон Оросын диспетчерын    нэгдсэн   албадаа автоматаар   тэр даруй дамжуулах   учир  аюултай долгион ойртож байгаа тухай Приморын хязгаарын хүн амд  хэдэн  минутын  дотор  зарлана