Японы «Мицуи», «Мицубиси»  компаниуд   оросын Ямал хойг дээр хийн ордуудыг эзэмшихэд оролцохыг бодож  байгаа  тухай «Иомиури»  сонин  өнөөдөр  мэдээлж,  эдгээр компани  томоохон  энэ төслийг биелүүлэхэд оролцох нь  Японы эрчим хүчний аюулгүй байдлыг хангаахад их ач холбогдолтой бөгөөд  Япон, Оросын хоорондын харилцаа, холбоо бэхжүүлэхэд тус болно гэдэгыг   тэмдэглэжээ