Монгол улстай уран олборлох “Дорнод уран” хамтарсан үйлдвэр байгуулах тухай засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийг ОУ баталлаа гэж Кремлийн хэвлэлийн алба өнөөдөр мэдээллээ. Улаанбаатар хотноо 2009 оны 8-р сарын 25-нд энэ хэлэлцээрт гарын үсэг зурсан билээ. Цөмийн, радиацийн, экологийн аюулгүй байдлыг хангах, газрыг эдийн засгийн болон экологийн хувьд дахин сэргээх ажил, Монгол улсын газар нутаг дээр хамтарсан ажиллагааг санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулагчдыг татах, Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр дэд бүтэцийн обьектууд болон уран олборлох ба уран боловсруулах үйлдэрүүдийг байгуулах, ашиглах, эцсийн бүтээгдхүүнийг борлуулах, олборлосон ашигт малтмалаа баяжуулах, дахин боловсруулах, тээвэрлэх, ураны хүдрийн хайгуул хийх, олборлох зэрэг ажлууд энэ компанийн үндсэн чиглэл юм.