Мөсөнд боогдсон хөлөгүүдэд туслахаар, гуравдахь мөс зүсэгч Агнуурын тэнгисийг зорилоо. Пүрэв гаригт Хабаровын хязгаарын Де-Кастри боомтоос гарсан “Красин” мөс зүсэгч онгоц Сахалины эрэг тийш хөвж явна. Энэ аврах ажиллагаанд “Адмирал Макаров”, “Магадан” мөс зүсэгч онгоцнууд оролцоод байна. “Красин” хэрвээ тусламж шардлагатай бол туслахаар явж байна. Сахалины хойгт “Красин” мөс зүсэгч 1-р сарын 9-нд л хүрч очих юм. Агнуурын тэнгист мөсөнд боогдоод байгаа тул тусламж үзүүлээч гэж оросын хэд хэдэн хөлөг аюулын дохио өгсөн юм. Аврах ажил явуулснаас хойш одоо мөсөн дунд “Содружество”, “Итгэлийн эрэг”, “Профессор Кизеветер” зэрэг гурван хөлөг үлдээд байна.”Адмирал Макаров” мөс зүсэгч хөлөг, пүрэв гаригт тэнд очсон бөгөөд тэдэнд зориулж суваг гаргасан байна.