2011 оны эхээр өөрөөр хэлвэл өнөөдөр, астрономын маш ховор үзэгдэл, ододын бороон дунд Нарны хагас хиртэлт болно. Энэ хиртэлтийг Европ, Ойрхи Дорнод, Дундад Ази, Хойд Африкын оршин суугчид харах болно. Энэ удаагийн хиртэлт хагас байна учир нь нарны 86% нь хаагдах юм. Дараагийн хиртэлт 2015 оны 3-р сард болно. Энэ үзэгдлийг астономчид, ирэх арван жилд 2011 он хамгийн амжилттай жил болохын дохио гэж үзэж байна.