Мөн дулааны систем ч ажиллахгүй байна. 97 бригад гай гамшгийн уршгийг арилгаж байна. Цаг агаар дахин муудахгүй бол цахилгаан хангамжийг өнөөдөр сэргээнэ. Өнгөрсөн долоо хоногт  цахилгаан дамжуулах шугамд цас наалдаж мөстсөн учир Москва мужийн 790 хот тосгоны цахилгаан хангамж тасалдсан билээ.