Урьд Улсын Думын батласан  нийгэмд чухал хэд хэдэн хууль энэ онд хүчин төгөлдөр болно. Одоо төсвийн хөрөнгийг үр бүтээлтэй зарцуулах хэрэгтэй  гэж Оросын парламентын доод танхимын тэргүүн Борис Грызлов өнөөдөр парламентын сэтгүүлчдэд мэдэгдлээ. Тэрээр  холбооны төсвийн тухай хуулийг  эн түрүүнд тавив. Орлогын бараг тэн хагасыг боловсрол, эрүүл мэнд, соёл, урлаг, биеийн тамир спорт, нийгмийн  чиглүүлэх юм.