Хүүхдийн эрхийн асуудал эрхлэсэн бүрэн эрхт төлөөлөгчдийн газрыг энэ онд Оросын бүс нутаг бүрт байгуулах ёстой. Ерөнхийлөгчийн дэргэдэх хүүхдийн эрхийн асуудал эрхлэсэн бүрэн эрхт төлөөлөгч Павел Астахов  албан ёсны сайтдаа зохих мэдэгдэл хийжээ. Хүүхдийн эрхийн асуудал эрхлэх төлөөлөгчийг  хүч нөлөө бүхий бие даасан этгээдийн хувьд бүс нутаг бүрт  ажилуулахын төлөө тэмцэнэ гэж тэрээр батлан илэрхийлэв. Астаховын мэдээлснээр манай орны 10 бүс нутагт ийм  төлөөлөегчийн газар  одоогоор ажиллахгүй байна