Оросын ХМХ-үүд 2010 онд ерөнхиийлөгч  Д. Медведевийг хамгийн олон удаа дурсжээ. Хоёрдугаарт ерөнхий сайд Владимир Путин орсон байна. 3500 гаруй хэвлэл мэдээлэлийн хэрэгсэлийн материалуудыг шинжлэн судалсан СКАН систем энэ дүнг гаргасан байна.Хамгийн их нэр нь дурдагдсан компаниар “Газпром” тодорчээ. Оны хамгийн гол үйл явдлаар зуны түймэрийг нэрлэсэн байна. Дараа нь Москва хотыг дарга Юрий Лужковыг огцоруулсан явдал орсон байна.