АНУ, Их Британийн эрдэмтэд хүний тархин дотор “нийтэч байдлын төв”-ийг илэрүүлсэн байна. Нийгмийн хүрээнд болон бодит амьдрал дээрээ хувь хүн хичнээн найз нөхөдтэй байх нь энэ төвийн хэмжээнээс шалтгаалдаг байна. “Нейчур нейросайенс” сэтгүүл дээр гарсан судалгаа шинжилгэний дүн үүнийг харууллаа. Энэ туршилтанд 58 хүн оролцсон байна. Тархины баруун, зүүн тал бөмбөрцөг дээр хйисэн соронзон резнансын томографийн үед бүйлс хэлбэртэй 2 биет илэрүүлсэн байна. Энэ хоёр биет хир том байна хүн төдий чинээ нийтэч байдаг байна.