“Хөдлөх бүрэлдхүүний тоног төхөөрөмжийн талаархи олон улсын баталгааны Конвенци болон энэ конвенцийн авиацийн тоног төхөөрөмжийн протоколд ОУ нэгдэх тухай холбооны хуулинд ОУ-ын ерөнхйилөгч Д.Медведев гарын үсэг зурлаа. Энэ тухай Кремлийн хэвлэлийн алба мэдээллээ.