Мөн хиймэл  дагуул газар дээрх шилэн сүлжээ үгүй Европ ба Газрын Дундад тэнгис хавийн  нутагт  Интернетийн маш хурдан үйлчилгээ үзүүлэхэд туслах зорилготой. Тэр дэлхий орчмын тойрог замд 15 жил ажиллана. Энэ нь 2010  онд хөөргөсөн 12 дахь зөөгч пуужин.