«Белоруссийн  шүүх яам  энэ сарын 19-д Минск хотод  эмх замбараагүй байдлыг өдөөн хатгасан  намуудыг хориглохыг төлөвлөж байна» гэж   яамны сайд Виктор Голованов мэдэгдэв.  Тус улсад улс төрийн 15 намыг бүртгэсэн юм.  12-р сарын 19-д хийсэн  ерөнхийлэгчийн сонгуулийн  үр дүнг  зарласны дараа   зарим намуудын гишүүд  эсэргүүцлийн   ажиллагаа явуулж,  засгийн газрын ордон булан эзлэхийг оролдлоо.  Цагдаа   нар  эмх замбараагүй байдалд оролцсон 600 гаруй хүнийг  сатуулав.  Тэдний  дотор  ерөнхийлэгчийн  тушаалд   нэрээ  дэвшүүлсэн хэдэн хүн бий.