Ирак улсын Ерөнхий сайд Нури аль-Малики  болон сонгуульд ялсан  Либерал-эх оронч “ Аль-Иракия”блокийн тэргүүн Айяд Алауи  нар өнөөдөр шинээр байгуулагдах эвслийн Засгийн газрын бүрэлдэхүүнийг эцэслэн шийдвэрлэж байна. Суннитийн хүн амын ёорог хүчний төлөөлөгч өөрийн намаас сайд нарын  нэрийг дэвшүүлэх аж.  Мандатаар бол аль Малик нь 12-р сарын 25 –ныг хүртэл үндэсний түншлэлийн Засгийн газрыг бүрдуүүлэх ёстой аж. Либерал-эх оронч блок нь Батлан хамгаалах, санхүү, хууль зүйн зэрэг бусад сайдуудын суудлыг авахаар зорьж байна.