Оросын Шинэ жилийн гол гацуур модыг  Москва орчмоос өнөөдөр авчирна.  Түүнийг Кремльд тусгйа автопоездоор хүргэж ирэх аж. Энэ гацуур модны өндөр нь 30 метр, тэр 100 жилийн настай- гэж ИТАР-ТАСС агентлаг мэдээллээ. Москва орчмын эрх баригчид уг гацуур мод нь огтлогдох модны төрөлд хамрагдаж байсан төдийгүй байгальд ямарч хор хөнөөлгүй гэнэ.