Ерөнхий сайд В. Путин шууд ярилцлагын үер мэдэгдэхдээ, ОСНААҮ-ний тариф ирэх жил 13%-иар нэмэгдэнэ. Харин өнгөрсөн жил 15% байсан юм. ОСНААҮ-ний төлбөрт хөнгөлөлт авах  ёстой хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс болон бусад хүмүүсийн хөнгөлөлтийг ОУ-д хэнч өөрчлөөгүй гэж ерөнхий сайд тэмдэглэлээ. Энэ зориулалтаар Холбооны төсвөөс, бүс нутгуудад 100 тэрбум рубль чиглүүлээд байна гэж тэр хэллээ. Оросын ОСНААҮ-ний чанар муу байгаа гол асуудал бол санхүүжүүлэлт бүрэн очдоггүй архаг өвчин, энэ зах зээлийг монопольчилсон явдал юм гэж Путин үзэж байна.