ОУ-ын ерөнхийлөгч Владимир Путин, 2010 оны дүнгээр хүн амын бодит орлого өссөн гэж мэдэгдлээ. Одоо ард иргэдттэйгээ хийж байгаа шууд ярилцлагын үеэр Путин, хүн амын бодит орлого 2 гаруй дахин нэмэгдсэн гэж мэдэгдлээ. Түүний хэлснээр тэтгэвэр болон төсвийн хүрээний хөдөлмөрийн хөлсний санг нэмэгдүүлсний хүчинд ийм байдалд хүрсэн байна. Тэтгэвэр мэдэгдхүйц өссөн бөгөөд энэ онд бараг 45%-иар өсжээ. “Манайд ядууралын ирмэгт амьдарч байгаа тэтгэвэрийнхэн үлдээгүй”  гэж Путин онцлон тэмдэглэсэн байна.