Орос улсын ерөнхийлөгч Дмитрий Медведев зарим бүс нутагт хэв журмын зөрчил нэмэгдэх болсонтой  холбогдуулан улсад оронд хэв журмын нэмэлт арга хэмжээг хангах үүднээс Зарлигт гарын үсэг зурлаа.  “ Миний зурсан  улс оронд хэв журмыг хангах нэмэлт арга хэмжээний тухай Зарлиг юм шү гэдгийг мэдээлхийг хнүсч байна. Мэдээж хэрэг зарлиг гарах болсон нь  эрх гэмт хэрэгтэй тэмцэх эрх барих байгууллагуудын ажлыг  сайжруулахтай холбоотой юм ” гэж төрийн тэргүүн  Горкид болсон    Аюулгүй зөвлөлийн хуралдаан дээр  хэллээ.