Зүг чигийн ГЛОНАСС системд зориулсан хиймэл дагуулын цогцолборыг энэ оныг дуустал бүрэлдүүлнэ гэж Орос улсын ерөнхийлөгч Д. Медведев Улсын хуралд жил тумын илгээлтээ танилцуулахдаа ингэж мэдэгдлээ. “Ойрын хоёр жилд үндсэн зүг чигийн тоон картыг хийх ажил дуусаж, хиймэл дагуулын зүг чигийн системийг ашиглаж эхлэнэ гэж төрийн тэргүүн тэмдэглэсэн байна.