Орос улс эдийн засгийн эрс уналтын дараа түүнийг тогтворжуулж чадлаа. Энэ жил эдийн засгийн өсөлт 4% орчим байна гэж Холбооны хуралд оруулж байгаа илгээлтдээ Д.Медведев өгүүлсэн байна. Хямралын ид үеэс хойш ажилгүйдэл Орос улсад 2 сая хүнээр багассан гэж тэр мэдээллээ. Энэ бол мэдэгдхуйц амжилт гэж төрийн тэргүүн гэлсэн байна.