Орос улсын эдийн засаг хүндрэлтэй байгаач гэсэн улс нийгмийн өмнө хүлээсэн үүргээ зайлашгүй биелүүлэх болно. Холбооны хуралд оруулсан илгээлтдээ Орос улсын ерөнхийлөгч Д. Медведев энэ тухай мэдэгдлээ. Төр засаг инфляцийн эрс уналтаас хамгаалж чадлаа, цаашдаа түүнийг 4-5%-д байлгахаар төлөвлөж байна.