Ерөнхийлөгч Дмитрий Медведевын Холбооны улсын жил бүрийн ээлжит  илгээлтийг 300 гаруй сэтгүүлчид сурвалжлана. Төрийн тэргүүн мягмар гаригт 12 цагт Кремльд уг  баримт бичгийг өргөн барина. Телевизийн сувгууд шууд нэвтрүүлгийг улсын үндсэн телевизийн сувгууд үзэгч олонд хүргэнэ.  Энэ удаагийн илгээлт нь орос улсын ерөнхийлөгчийн 17 дахь илгээлт бөгөөд ерөнхийлөгч  Дмитрий Медведевын гурав дахь илгээлт юм.