Улс орныг санхүү эдийн засгийн хямралаас гаргахын тулд санхүүгийн хяналтын дээд байгууллага голлох үүрэг гүйцэтгэх ёстой. ӨАБНУ-ын Сэндтон хотод болж байгаа Санхүүгийн хяналтын дээд байгууллагуудын олон улсын их хурал дээр ОХУ-ын Тооллогын танхимын дарга Сергей Степашин, итгэл үүнд оршиж байна гэж хэлсэн байна. Түүний удирддаг, хөгжлийн тэргүүн зэргийн үндсний үзүүлэлтийн ажлын хэсгийн үйл ажиллагааны тухай илтгэлийг тэр тавьсан юм.