Улаан-Үүдийн онгоцны үйлдвэр Орос улсын Батлан хамгаалах яам болон Агаарын нэгдсэн барилгын корпорац /ОАК/ байгууллагын сонирхолд түшиглэн орчин үеийн дайрагч СУ-25 УБ онгоц үйлдвэрлэхээр үйлдвэрлэлээ сэргээв.  Энэ тухай  оросын  “Оборонпром” корпорацийн захирал Андрей Рус өнөөдөр мэдэгдэл хийв. Тэрээр ингэж ярьлаа: ийм сонирхол бидэнд бий. “Цэргийн байгууллагын захиалгагуй бидэнд имй ажлыг эхлэх нь утга үгүй басйан юм” гэв.Тэр цааш хэлэхдээ: Су-25 онгоц нь экспортлогчдын сонирхлыг нилээд татаж байгаа. Харин У-УАЗ төрлийн онгоцыг үйлдвэрлэхэд бидэнд хүндрэл гарахгуй, яагаад гэвэл завод маань урьд байсан ижил төрлийн хүчин чадлаа үндсэндээ хадгалж ирсэн.” 90 –ээд оноос хойш үйлдвэр их  хэмжээгээр машин техник үйлдвэрдлээгүй, гэхдээ “Сухой” корпорацид зориулан  ганц нэгээр үйлдвэрлэж байсан аж. Су-25 УБ, У-УАЗ онгоцны үйлдвэрлэлийн яаг хэзээ эхлэх болон тэдгээргийн тоо хэмжээ, хаана ямар газар нийлүүлэхийг  одоогоор стэгүүлчдэд    мэдэгдээгүй байна.